Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 1 - personen- en familierecht

InhoudsopgaveTitel 1 Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 3)

Titel 2 Het recht op de naam (artikelen 4 t/m 9)

Titel 3 Woonplaats (artikelen 10 t/m 15)

Titel 4 Burgerlijke stand (artikelen 16 t/m 29f)
Afdeling 1 De ambtenaar van de burgerlijke stand (artikelen 16 t/m 16d)
Afdeling 2 De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan (artikelen 17 t/m 17c)
Afdeling 3 Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten (artikelen 18 t/m 18c)
Afdeling 4 De akten van geboorte en van overlijden (artikelen 19 t/m 19j)
Afdeling 5 Latere vermeldingen (artikelen 20 t/m 20h)
Afdeling 6 Akten van inschrijving van bepaalde rechterlijke uitspraken (artikel 21)
Afdeling 7 De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels (artikelen 22 t/m 22a)
Afdeling 8 De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (artikelen 23 t/m 23c)
Afdeling 9 De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen (artikelen 24 t/m 24b)
Afdeling 10 Inschrijving van buitenlandse akten en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte (artikelen 25 t/m 25g)
Afdeling 11 De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (artikelen 26 t/m 26f)
Afdeling 12 Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting (artikelen 27 t/m 27c)
Afdeling 13 De rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (artikelen 28 t/m 28c)
Afdeling 14 De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (artikelen 29 t/m 29f)

Titel 5 Het huwelijk (artikelen 30 t/m 80)
Algemene bepaling (artikel 30)
Afdeling 1 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk (artikelen 31 t/m 42)
Afdeling 2 Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan (artikelen 43 t/m 49a)
Afdeling 3 Stuiting van het huwelijk (artikelen 50 t/m 57)
Afdeling 4 De voltrekking van het huwelijk (artikelen 58 t/m 68)
Afdeling 5 Nietigverklaring van een huwelijk (artikelen 69 t/m 77)
Afdeling 5A Omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (artikel 77a)
Afdeling 6 Bewijs van het bestaan van het huwelijk (artikelen 78 t/m 80)

Titel 5A Het geregistreerd partnerschap (artikelen 80a t/m 80g)

Titel 6 Rechten en verplichtingen van echtgenoten (artikelen 81 t/m 92a)

Titel 7 De wettelijke gemeenschap van goederen (artikelen 93 t/m 113)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 93 t/m 96)
Afdeling 2 Het bestuur van de gemeenschap (artikelen 97 t/m 98)
Afdeling 3 Ontbinding van de gemeenschap (artikelen 99 t/m 108)
Afdeling 4 Opheffing van de gemeenschap bij beschikking (artikelen 109 t/m 113)

Titel 8 Huwelijkse voorwaarden (artikelen 114 t/m 148)
Afdeling 1 Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (artikelen 114 t/m 131)
Afdeling 2 Verrekenbedingen (artikelen 132 t/m 145)
Paragraaf 1 Algemene regels voor verrekenbedingen (artikelen 132 t/m 140)
Paragraaf 2 Periodieke verrekenbedingen (artikel 141)
Paragraaf 3 Finale verrekenbedingen (artikelen 142 t/m 143)
Afdeling 3 Giften bij huwelijkse voorwaarden (artikelen 146 t/m 148)

Titel 9 Ontbinding van het huwelijk (artikelen 149 t/m 167)
Afdeling 1 Ontbinding van het huwelijk in het algemeen (artikel 149)
Afdeling 2 Echtscheiding (artikelen 150 t/m 167)

Titel 10 Scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (artikelen 168 t/m 196)
Afdeling 1 Scheiding van tafel en bed (artikelen 168 t/m 178)
Afdeling 2 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (artikelen 179 t/m 196)

Titel 11 Afstamming (artikelen 197 t/m 226)
Afdeling 1 Algemeen (artikelen 197 t/m 199)
Afdeling 2 Ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap (artikelen 200 t/m 202)
Afdeling 3 Erkenning (artikelen 203 t/m 206)
Afdeling 4 Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (artikelen 207 t/m 208)
Afdeling 5 Inroeping of betwisting van staat (artikelen 209 t/m 211)
Afdeling 6 De bijzondere curator (artikelen 212 t/m 226)

Titel 12 Adoptie (artikelen 227 t/m 232)

Titel 13 Minderjarigheid (artikelen 233 t/m 244)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 233 t/m 234)
Afdeling 2 Handlichting (artikelen 235 t/m 237)
Afdeling 3 De raad voor de kinderbescherming (artikelen 238 t/m 243)
Afdeling 4 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag (artikel 244)

Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen (artikelen 245 t/m 377)
Afdeling 1 Algemeen (artikelen 245 t/m 250)
Afdeling 2 Ouderlijk gezag (artikelen 251 t/m 253m)
§ 1 Het gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten huwelijk en het gezag van één ouder na scheiding (artikelen 251 t/m 253a)
Paragraaf 1a Het gezamenlijk gezag van ouders binnen een geregistreerd partnerschap (artikel 253aa)
§ 2 Het gezag van ouders anders dan na scheiding (artikelen 253b t/m 253h)
§ 2a Gezag na meerderjarigverklaring (artikel 253ha)
§ 3 Het bewind van de ouders (artikelen 253i t/m 253m)
Afdeling 3 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen (artikelen 253n t/m 253s)
Afdeling 3A Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder (artikelen 253sa t/m 253y)
Paragraaf 1 Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een ander dan een ouder (artikel 253sa)
Paragraaf 2 Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing (artikelen 253t t/m 253v)
Paragraaf 3 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder (artikelen 253w t/m 253y)
Afdeling 4 Ondertoezichtstelling van minderjarigen (artikelen 254 t/m 265)
Afdeling 5 Ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag (artikelen 266 t/m 278)
Afdeling 6 Voogdij (artikelen 279 t/m 377)
§ 1 Voogdij in het algemeen (artikelen 279 t/m 291a)
§ 2 Voogdij door een der ouders opgedragen (artikelen 292 t/m 294)
§ 3 Voogdij door de rechter opgedragen (artikelen 295 t/m 301)
§ 4 Voogdij van rechtspersonen (artikelen 302 t/m 319)
§ 5 Ontslag van de voogdij (artikelen 320 t/m 323)
§ 6 Onbevoegdheid tot de voogdij (artikelen 324 t/m 325)
§ 7 Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande minderjarigen (artikel 326)
§ 8 Ontzetting van voogdij (artikelen 327 t/m 335)
§ 9 Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige (artikelen 336 t/m 336a)
§ 10 Het bewind van de voogd (artikelen 337 t/m 371a)
§ 11 De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij (artikelen 372 t/m 377)

Titel 15 Omgang en informatie (artikelen 377a t/m 377h)

Titel 16 Curatele (artikelen 378 t/m 391)

Titel 17 Levensonderhoud (artikelen 392 t/m 408)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 392 t/m 403)
Afdeling 2 Voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikelen 404 t/m 408)

Titel 18 Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen (artikelen 409 t/m 430)
Afdeling 1 Onderbewindstelling in geval van afwezigheid (artikelen 409 t/m 411)
Afdeling 2 Personen wier bestaan onzeker is (artikelen 412 t/m 425)
Afdeling 3 Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen (artikelen 426 t/m 430)

Titel 19 Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen (artikelen 431 t/m 449)

Titel 20 Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (artikelen 450 t/m 462)

-

Het burgerlijk wetboek - boek 1 - personen- en familierecht is voor het laatst geactualiseerd op: 3 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl