Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Uw mening gevraagd


Wat denkt ķ van...


de stelling van deze maand:

ĎHet gelijkheidsbeginsel, onder andere gecodificeerd in de grondwet, moet worden opgegevení.

Elke maand wordt hier een nieuwe stelling of een nieuwe vraag weergegeven waarop u kunt reageren. Deze stellingen en vragen zullen met name betrekking hebben op juridische elementen in de maatschappij. Veelal zullen dit stellingen en vragen zijn die verband houden met de actualiteit, maar ook doen wij een beroep op uw mening ten opzichte van factoren en elementen uit de geschiedenis. De stellingen en vragen zijn vaak kort en kunnen natuurlijk op verschillende wijzen worden uitgelegd en toegepast.

Suggesties voor stellingen en vragen zijn natuurlijk altijd van harte welkom, maar de daadwerkelijke plaatsing hiervan kunnen wij niet garanderen vanwege de veelvoud van inzendingen. In verband met ons beleid ten aanzien van de personeelsbezetting zal de redactie met betrekking tot ingekomen stellingen hierover helaas niet met u corresponderen, tenzij de redactie anders beslist.

Stuur een e-mail naar de redactie met uw stelling of vraag. Ons e-mailadres is: info@uwwet.nl. Wij danken u hier bij voorbaat voor!

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl