Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - huwelijk

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake het huwelijk.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Huwelijk (nationaal)


Algemene bepaling
> Aangaan huwelijk


Afdeling 1. Vereisten tot het aangaan van een huwelijk
> Minimumleeftijd aangaan huwelijk
> Geestvermogens gestoord staat huwelijk in de weg
> Huwelijk met één andere persoon
> Geen huwelijk minderjarige zonder toestemming ouders
> Vereiste toestemming door rechtbank vervangen
> Toestemming huwelijk voor onder curatele gestelde
> Toestemming huwelijk voor onder curatele gestelde
> Opkomen tegen verleende toestemming
> Broers en zussen kunnen niet huwen
> Huwelijk en geregistreerd partnerschap kunnen niet samen


Afdeling 2. Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan
> Aangifte van een huwelijk
> Benodigde bescheiden voor de aangifte
> Akte van bekendheid in plaats van geboorteakte
> Akte van bekendheid in plaats van overlijdensakte
> Voltrekken huwelijk binnen jaar huwelijksaangifte
> Onderzoek vereiste toestemmingen
> Hertrouwen met gezag over kinderen uit vroeger huwelijk
> Trouwbeloften geven geen rechtsvordering
> Huwelijk in het buitenland


Afdeling 3. Stuiting van het huwelijk
> Stuiting huwelijk
> Bevoegdheid tot stuiting
> Stuiting huwelijk door echtgeno(o)t(e) of partner
> Stuiting door het openbaar ministerie
> Stuiting door betekening van een akte
> Stuiting kan worden opgeheven
> Voltrekking huwelijk mag niet, tenzij stuiting is opgeheven
> Huwelijksbeletselen bekend bij ambtenaar


Afdeling 4. De voltrekking van het huwelijk
> Voltrekking huwelijk en afgifte verklaring rechtmatig verblijf
> Wachttijd na huwelijksaangifte
> Voltrekking in het gemeentehuis en aanwezigheid getuigen
> Voltrekking in een bijzonder huis en aanwezigheid getuigen
> Verschijnen in persoon
> Voltrekking door een gevolmachtigde
> Verklaringen van de aanstaande echtgenoten
> Godsdienstige plechtigheden na het burgerlijk huwelijk


Afdeling 5. Nietigverklaring van een huwelijk
> Nietigverklaring van het huwelijk
> Nietigverklaring op verzoek
> Nietigverklaring op verzoek echtgenoot
> Nietigverklaring op verzoek openbaar ministerie
> Nietigverklaring niet mogelijk uit hoofde deze gronden
> Nietigverklaring uit hoofde geestelijke stoornis
> Nietigverklaring uit hoofde leeftijd
> Nietigverklaring uit hoofde ontbreken vereiste toestemming
> Nietigverklaring alleen mogelijk uit hoofde deze afdeling
> Rechtsgevolgen van de nietigverklaring


Afdeling 6. Bewijs van het bestaan van het huwelijk
> Huwelijk bewezen door huwelijksakte
> Huwelijk bewezen door getuigen of bescheiden
> Betwist dat een kind uit een huwelijk is geboren


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl