Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten

InhoudsopgaveTitel 1 Koop en ruil (artikelen 1 t/m 50)
Afdeling 1 Koop: Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 8)
Afdeling 2 Verplichtingen van de verkoper (artikelen 9 t/m 19)
Afdeling 3 Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper (artikelen 20 t/m 25)
Afdeling 4 Verplichtingen van de koper (artikelen 26 t/m 30)
Afdeling 5 Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper (artikelen 31 t/m 32)
Afdeling 6 Bijzondere gevallen van ontbinding (artikelen 33 t/m 35)
Afdeling 7 Schadevergoeding (artikelen 36 t/m 38)
Afdeling 8 Recht van reclame (artikelen 39 t/m 44)
Afdeling 9 Koop op proef (artikelen 45 t/m 46)
Afdeling 9A Overeenkomsten op afstand (artikelen 46a t/m 46j)
Afdeling 10 Koop van vermogensrechten (artikelen 47 t/m 48)
Afdeling 10A Koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken (artikelen 48a t/m 48g)
Afdeling 12 Ruil (artikelen 49 t/m 50)

Titel 2 FinanciŽlezekerheidsovereenkomsten (artikelen 51 t/m 56)

Titel 3 Schenking (artikelen 175 t/m 188)

Titel 4 Huur (artikelen 201 t/m 310)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 201 t/m 202)
Afdeling 2 Verplichtingen van de verhuurder (artikelen 203 t/m 211)
Afdeling 3 De verplichtingen van de huurder (artikelen 212 t/m 225)
Afdeling 4 De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur (artikelen 226 t/m 231)
Afdeling 5 Huur van woonruimte (artikelen 232 t/m 282)
Onderafdeling 1 Algemeen (artikelen 232 t/m 245)
Onderafdeling 2 Huurprijzen en andere vergoedingen (artikelen 246 t/m 265)
Paragraaf 1 Huurprijzen (artikelen 246 t/m 257)
Paragraaf 2 Andere vergoedingen (artikelen 258 t/m 261)
Paragraaf 3 Slotbepalingen (artikelen 262 t/m 265)
Onderafdeling 3 Medehuur en voortzetting van de huur (artikelen 266 t/m 270a)
Onderafdeling 4 Het eindigen van de huur (artikelen 271 t/m 282)
Afdeling 6 Huur van bedrijfsruimte (artikelen 290 t/m 310)

Titel 5 Pacht (artikelen 311 t/m 399e)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 311 t/m 316)
Afdeling 2 Vorm van de pachtovereenkomst (artikel 317)
Afdeling 3 Goedkeuring van de pachtovereenkomst (artikelen 318 t/m 324)
Afdeling 4 Duur van de pachtovereenkomst (artikelen 325 t/m 326)
Afdeling 5 Pachtprijs (artikelen 327 t/m 335)
Afdeling 6 Verplichtingen van de verpachter (artikelen 336 t/m 345)
Afdeling 7 Verplichtingen van de pachter (artikelen 346 t/m 360)
Afdeling 8 Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken (artikelen 361 t/m 362)
Afdeling 9 Pachtoverneming (artikelen 363 t/m 365)
Afdeling 10 Het eindigen van de pachtovereenkomst (artikelen 366 t/m 377)
Afdeling 11 Het voorkeursrecht van de pachter (artikelen 378 t/m 384)
Afdeling 12 Bijzondere pachtovereenkomsten (artikelen 385 t/m 398)
Paragraaf 1 Verpachting door openbare lichamen (artikelen 385 t/m 387)
Paragraaf 2 Verpachting binnen reservaten (artikelen 388 t/m 394)
Paragraaf 3 Pacht van geringe oppervlakten (artikel 395)
Paragraaf 4 Teeltpacht en geliberaliseerde pacht (artikelen 396 t/m 398)
Afdeling 13 Dwingend recht (artikelen 399 t/m 399c)
Afdeling 14 Slotbepalingen (artikelen 399d t/m 399e)

Titel 7 Opdracht (artikelen 400 t/m 468)
Afdeling 1 Opdracht in het algemeen (artikelen 400 t/m 413)
Afdeling 2 Lastgeving (artikelen 414 t/m 424)
Afdeling 3 Bemiddelingsovereenkomst (artikelen 425 t/m 427)
Afdeling 4 Agentuurovereenkomst (artikelen 428 t/m 445)
Afdeling 5 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (artikelen 446 t/m 468)

Titel 7A Reisovereenkomst (artikelen 500 t/m 513)

Titel 7B Betalingstransactie (artikelen 514 t/m 551)
Afdeling 1. Algemene bepalingen (artikelen 514 t/m 521)
Afdeling 2. Instemming met de betaalopdracht (artikelen 522 t/m 531)
Afdeling 3. Uitvoering van de betalingstransactie (artikelen 532 t/m 548)
Paragraaf 1. Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen (artikelen 532 t/m 535)
Paragraaf 2. Uitvoeringstermijn en valutadatum (artikelen 536 t/m 541)
Paragraaf 3. Aansprakelijkheid (artikelen 542 t/m 548)
Afdeling 4. Slotbepalingen (artikelen 549 t/m 551)

Titel 9 Bewaarneming (artikelen 600 t/m 609)

Titel 10 Arbeidsovereenkomst (artikelen 610 t/m 692)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 610 t/m 615)
Afdeling 2 Loon (artikelen 616 t/m 633)
Afdeling 3 Vakantie en verlof (artikelen 634 t/m 645)
Afdeling 4 Gelijke behandeling (artikelen 646 t/m 649)
Afdeling 5 Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (artikelen 650 t/m 653)
Afdeling 6 Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever (artikelen 654 t/m 658b)
Afdeling 7 Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer (artikelen 659 t/m 661)
Afdeling 8 Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming (artikelen 662 t/m 666)
Afdeling 9 Einde van de arbeidsovereenkomst (artikelen 667 t/m 686)
Afdeling 10 Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (artikelen 687 t/m 689)
Afdeling 11 Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst (artikelen 690 t/m 692)

Titel 12 Aanneming van werk (artikelen 750 t/m 769)
Afdeling 1 Aanneming van werk in het algemeen (artikelen 750 t/m 764)
Afdeling 2 Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (artikelen 765 t/m 769)

Titel 14 Borgtocht (artikelen 850 t/m 870)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 850 t/m 856)
Afdeling 2 Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf (artikelen 857 t/m 864)
Afdeling 3 De gevolgen van de borgtocht tussen de hoofdschuldenaar en de borg en tussen borgen en voor de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling (artikelen 865 t/m 870)

Titel 15 Vaststellingsovereenkomst (artikelen 900 t/m 910)

Titel 17 Verzekering (artikelen 925 t/m 986)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 925 t/m 943)
Afdeling 2 Schadeverzekering (artikelen 944 t/m 963)
Afdeling 3 Sommenverzekering (artikelen 964 t/m 986)
ß 1 Algemene bepalingen (artikelen 964 t/m 974)
ß 2 Levensverzekering (artikelen 975 t/m 986)

Titel 18 Lijfrente (artikelen 990 t/m 992)

-

Het burgerlijk wetboek, boek 7, bijzondere overeenkomsten is voor het laatst geactualiseerd op: 10 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl