Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

InhoudsopgaveTitel 1 Verbintenissen in het algemeen (artikelen 1 t/m 141)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 5)
Afdeling 2 Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid (artikelen 6 t/m 14)
Afdeling 3 Pluraliteit van schuldeisers (artikelen 15 t/m 16)
Afdeling 4 Alternatieve verbintenissen (artikelen 17 t/m 20)
Afdeling 5 Voorwaardelijke verbintenissen (artikelen 21 t/m 26)
Afdeling 6 Nakoming van verbintenissen (artikelen 27 t/m 51)
Afdeling 7 Opschortingsrechten (artikelen 52 t/m 57)
Afdeling 8 Schuldeisersverzuim (artikelen 58 t/m 73)
Afdeling 9 De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis (artikelen 74 t/m 94)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 74 t/m 80)
§ 2 Verzuim van de schuldenaar (artikelen 81 t/m 87)
§ 3 Verdere gevolgen van niet-nakoming (artikelen 88 t/m 90)
§ 4 Boetebeding (artikelen 91 t/m 94)
Afdeling 10 Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (artikelen 95 t/m 110)
Afdeling 11 Verbintenissen tot betaling van een geldsom (artikelen 111 t/m 126)
Afdeling 12 Verrekening (artikelen 127 t/m 141)

Titel 2 Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen (artikelen 142 t/m 161)
Afdeling 1 Gevolgen van overgang van vorderingen (artikelen 142 t/m 149)
Afdeling 2 Subrogatie (artikelen 150 t/m 154)
Afdeling 3 Schuld- en contractsoverneming (artikelen 155 t/m 159)
Afdeling 4 Afstand en vermenging (artikelen 160 t/m 161)

Titel 3 Onrechtmatige daad (artikelen 162 t/m 197)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 162 t/m 168)
Afdeling 2 Aansprakelijkheid voor personen en zaken (artikelen 169 t/m 184)
Afdeling 3 Produktenaansprakelijkheid (artikelen 185 t/m 193)
Afdeling 3A Oneerlijke handelspraktijken (artikelen 193a t/m 193j)
Afdeling 4 Misleidende en vergelijkende reclame (artikelen 194 t/m 196)
Afdeling 4A Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer (artikelen 196b t/m 196c)
Afdeling 5 Tijdelijke regeling verhaalsrechten (artikel 197)

Titel 4 Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst (artikelen 198 t/m 212)
Afdeling 1 Zaakwaarneming (artikelen 198 t/m 202)
Afdeling 2 Onverschuldigde betaling (artikelen 203 t/m 211)
Afdeling 3 Ongerechtvaardigde verrijking (artikel 212)

Titel 5 Overeenkomsten in het algemeen (artikelen 213 t/m 279)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 213 t/m 216)
Afdeling 2 Het tot stand komen van overeenkomsten (artikelen 217 t/m 230)
Afdeling 2a. Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn (artikelen 230a t/m 230f)
Afdeling 3 Algemene voorwaarden (artikelen 231 t/m 247)
Afdeling 4 Rechtsgevolgen van overeenkomsten (artikelen 248 t/m 260)
Afdeling 5 Wederkerige overeenkomsten (artikelen 261 t/m 279)

-

Het burgerlijk wetboek, boek 6 met betrekking tot het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl