UWWET.nl
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wonen - hypotheek

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten van hypotheek.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

Hypotheek


> Recht van pand en het recht van hypotheek
> Vestigingsmogelijkheden van pand- en hypotheekrecht
> Pandrecht en hypotheekrecht zijn ondeelbaar
> Vestigingsmogelijkheden van pand- en hypotheekrecht
> Aansprakelijkheid voor waardevermindering
> Verkoop van goederen schuldenaar
> Verbod van beding bevoegdheid toe te eigenen
> Vestiging hypotheek
> Hypotheek tot waarborg van onbetaalde kooppenningen
> Bepaling rangorde bij een notariŽle akte
> Hypotheekrecht en zekerheid voor drie jaren rente
> Beding waarbij hypotheekgever in bevoegdheid is beperkt
> Beding waarbij hypotheekgever in bevoegdheid is beperkt
> Toevoegingen of veranderingen aangebracht aan zaak
> Bedingen omtrent beheer en zaak onder zich te nemen
> Schuldenaar in verzuim
> Voldoening
> Koopprijs te voldoen in handen notaris
> Gerechtelijke rangregeling verzoeken
> Rekening en verantwoording
> Gevolgen levering executoriale verkoop en voldoening prijs
> Verklaring dat de hypotheek is vervallen
> Volmacht moet schriftelijk zijn verleend

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl