Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - exploitatie

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de exploitatie.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Exploitatie


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Reder hoofdelijk aansprakelijk
> Omschrijving exploitatie-overeenkomsten
> Partij buiten overeenkomst aangesproken
> Partij buiten overeenkomst aangesproken
> Terzake van dood of letsel aangesproken
> Vordering buiten overeenkomst ingesteld
> Bedragen verhaalbaar op een derde

Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer over zee
> Omschrijving overeenkomst van goederenvervoer
> Omschrijving gewijzigd Verdrag
> Werking titels 7 en 12
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Terbeschikkingstelling van een schip
> Eigendomsovergang van een vervracht schip
> Omschrijving vervoerovereenkomst onder cognossement
> Zaken ter bestemming afleveren
> Ontvangen zaken zonder vertraging vervoeren
> Tijdbevrachting
> Redelijke zorg aanwenden
> Nietigheid beding
> Aansprakelijkheid
> Afstand doen van artikelen
> Geldigheid beding
> Bedingen opnemen
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid
> Waardevermindering van een zaak
> Opzeggen overeenkomst
> Schade vergoeden
> Overeenkomst opzeggen
> Verplicht de reis aanvaarden
> Opgaven doen
> Vergoeden schade door de afzender
> Opzeggen overeenkomst
> Vergoeden schade door afzender
> Ontvangen zaken lossen
> Een cognossement afgeven
> Een cognossement afgeven
> Juistheid merken, getal, hoeveelheid en gewicht
> Cognessement wordt gedateerd en ondertekend
> Cognossement afgegeven in ťťn of meer exemplaren
> Tegenbewijs niet toegelaten
> Verwijzingen in het cognossement
> Levering cognossement aan order
> Levering van het cognossement
> Plek van inlading en lossing tijdig aanwijzen
> Aanwijzen plek van inlading en lossing
> Bevoegdheid laad- of loshaven aan te wijzen
> Zaken laden en stuwen
> Laadtijd
> Vervoersovereenkomst onder cognossement
> Tijd- of reisbevrachting
> Overeenkomst opzeggen
> Vergaan van het schip
> Zaken verlangen
> Aflevering van de zaken vorderen
> Personen hoofdelijk verbonden
> Houder beste recht
> Als vervoerder aangemerkt
> Artikel 461 zonder toepassing
> Vervrachter tot meer gehouden
> Het cognossement van kwijting voorzien
> Recht op aflevering zaken
> Verplicht zaken uit schip te lossen
> Vracht is verschuldigd
> Hoogste vracht verschuldigd
> Voorbehoud
> Brandstof
> Hoofdelijk verbonden schade te vergoeden
> Afgifte van zaken weigeren
> Zaken bij een derde opslaan
> Machtiging door de rechter
> Vermoeden dat de zaken zijn geleverd
> Middelen verschaffen om onderzoek mogelijk te maken
> Gerechtelijk onderzoek verzoeken
> Gerechtelijk onderzoek verzoeken
> Kosten van gerechtelijk onderzoek

Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer over zee
> Omschrijving overeenkomst van personenvervoer
> Vervoer over zee
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Wetgeving niet van toepassing
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Geen schadevergoeding verschuldigd
> Verplicht schade te vergoeden
> Vervoer van bagage
> Schriftelijk kennisgeven
> Aard en gesteldheid van de bagage
> Aansprakelijkheid vervoerder opheffen
> Te handelen in opdracht reiziger
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Verlies of beschadiging van bagage
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Nietigheid beding
> Vordering gewaardeerd naar de omstandigheden
> Aansprakelijkheid wederpartij
> Aansprakelijkheid wederpartij
> Overeenkomst opzeggen door de vervoerder
> Overeenkomst opzeggen door de wederpartij
> Na verlaten schip niet op tijd terug
> Overeenkomst opzeggen
> Vermelden naam en woonplaats

Afdeling 4. Enige bijzondere overeenkomsten
> Exploitatie schip
> Toepasselijke bepalingen
> Toepassing bepalingen

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl