Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - geregistreerd partnerschap (internationaal)

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake geregistreerd partnerschap (internationaal).
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Geregistreerd partnerschap (internationaal)


Hoofdstuk 1. Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland
> Toepasselijk recht geregistreerd partnerschap


Hoofdstuk 2. De erkenning van een buiten Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap
> Erkenning buitenlands geregistreerd partnerschap
> Erkenning onthouden bij strijd met openbare orde
> Verschil hoofdvraag en voorvraag niet relevant


Hoofdstuk 3. De persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners en de tussen hen bestaande vermogensrechtelijke betrekkingen die niet vallen onder het partnerschapsvermogensregime
> Toepasselijk recht op persoonlijke betrekkingen


Hoofdstuk 4. Het partnerschapsvermogensregime
> Toepasselijk recht op vermogensregime
> Toepasselijke recht niet aangewezen
> Onderwerpen vermogensregime aan ander intern recht
> Toepasselijk recht tot aanwijzing door partners
> Voorwaarden wilsovereenstemming
> Uitdrukkelijke aanwijzing toepasselijke recht
> Geldigheid vorm partnerschapsvoorwaarden
> Vorm aanwijzing toepasselijke recht
> Gevolgen partnerschapsvermogensregime
> Vreemd recht
> Nederlands recht voor derde
> Verrekening of vergoeding vorderen door partner
> Uitoefening verhaal in Nederland op partner
> Buiten toepassing verklaring artikel 1:119 burgerlijk wetboek
> Artikel 1:131 burgerlijk wetboek is van dwingend recht
> Recht op gedeelte pensioenrechten


Hoofdstuk 5. BeŽindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap
> BeŽindiging geregistreerd partnerschap
> BeŽindiging buiten Nederland aangegaan partnerschap


Hoofdstuk 6. Erkenning van een buiten Nederland tot stand gekomen beŽindiging van een geregistreerd partnerschap
> BeŽindiging geregistreerd partnerschap buiten Nederland


Hoofdstuk 7. Levensonderhoud
> Verplichtingen tot levensonderhoud


Hoofdstuk 8. Wijzigingen in andere regelgeving


Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
> Geen terugwerkende kracht van deze wet


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl