Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - burgerlijke stand

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de burgerlijke stand.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Burgerlijke stand


Afdeling 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand
> Ambtenaren van de burgerlijke stand
> Werkzaamheden ambtenaar van de burgerlijke stand
> Optreden ambtenaar van de burgerlijke stand in rechte
> Openingstijden bureau van de burgerlijke stand
> Meer regels voor de ambtenaar van de burgerlijke stand


Afdeling 2. De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan
> Registers van onder andere geboorten en huwelijken
> Bewaren registers
> Beheerder moet registers bewaren
> Meer regels inrichting registers


Afdeling 3. Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten
> Inhoud akten
> Partijen bij een akte
> Weigeren opmaken akte
> Dubbel of afschrift akten


Afdeling 4. De akten van geboorte en van overlijden
> Akte van geboorte
> Geboorte in voertuig, varend schip of luchtvaartuig
> Gegevens geboorte onbekend
> Verzenden akte aan minister van justitie
> Geslacht kind twijfelachtig
> Aangifte van een geboorte
> Akte van overlijden
> Overlijden in voertuig, varend schip of luchtvaartuig
> Aangifte van een overlijden
> Levenloos ter wereld gekomen
> Meer regels met betrekking tot akten


Afdeling 5. Latere vermeldingen
> Toevoegen latere vermeldingen aan akten
> Toevoegen latere vermeldingen aan akten
> Akten en uitspraken die buiten Nederland zijn opgemaakt
> Meer regels wat betreft de over te leggen stukken
> Akte van naamskeuze in de akte van geboorte
> Toevoeging latere vermelding geboorteakte minderjarige


Afdeling 6. Akten van inschrijving van bepaalde rechterlijke uitspraken
> Opmaken akten van bepaalde rechterlijke uitspraken


Afdeling 7. De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels
> Bewijskracht akte van geboorte en akte van overlijden
> Bewijskracht authentieke afschriften en uittreksels


Afdeling 8. De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand
> De akten van de burgerlijke stand zijn openbaar
> Inzage en overlegging van akten
> Afgeven uittreksels van akten van de burgerlijke stand
> Dubbelen van de akten


Afdeling 9. De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen
> Aanvulling registers, verbetering akten, latere vermeldingen
> Verbetering kennelijke misslagen
> Aanvulling register op grond van artikel 24


Afdeling 10. Inschrijving van buitenlandse akten en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte
> Inschrijving van buitenlandse akten
> Verbetering kennelijke misslagen
> Toevoegen latere vermeldingen
> Geen akte of akte die niet voldoet
> Wijzigen beschikking gegeven op grond van artikel 25c
> Verzenden afschrift van beschikking
> Akten en uitspraken die in het buitenland zijn opgemaakt


Afdeling 11. De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak
> Verklaring voor recht
> Verklaring voor recht en een latere vermelding
> Inschrijving van een buitenlandse akte
> Overlegging authentiek afschrift buitenlandse akte
> Verzenden afschrift beschikking


Afdeling 12. Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting
> Weigeren opmaken akte of andere verrichting
> Verzenden afschrift van de beschikking


Afdeling 13. De rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte
> Verzoek wijziging vermelding geslacht
> Overleggen afschrift en verklaring bij verzoek
> Het verzoek wordt toegewezen
> Aanvang gevolgen wijziging


Afdeling 14. De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
> Commissie van advies
> Samenstelling Commissie
> Taken Commissie
> Verplicht inwinnen advies Commissie
> Niet opvolgen Commissie
> Nadere regels taak en werkwijze Commissie is mogelijk
> Rapport Commissie


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl