Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
misdrijven en overtredingen - maatregelen

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake maatregelen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Titel IIA. Maatregelen

> Eerste afdeling. Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding
> Kosten tenuitvoerlegging van maatregelen
> Onttrekking aan het verkeer
> Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer
> Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer
> Betaling van een geldbedrag aan de staat
> Betaling aan de staat van een som gelds

> Tweede afdeling. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingstelling
> Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
> Terbeschikkingstelling
> Verpleging ter beschikking gestelde
> Regels ten aanzien ter beschikking gestelden
> Verpleging ter beschikking gestelden
> Kosten verpleging ter beschikking gestelden
> Voorwaarden betreffende gedrag ter beschikking gestelde
> Inhoud voorwaarden
> Rechter kan voorwaarden aanvullen
> Verpleging ter beschikking gestelde
> Terbeschikkingstelling geldt voor de tijd van twee jaar
> Totale duur maatregel terbeschikkingstelling
> Termijn terbeschikkingstelling loopt niet
> Verpleging van overheidswege
> Proefverlof
> Ambtshalve voorwaarden aanvullen of opheffen
> Terbeschikkingstelling met een jaar verlengd
> Hervatting van de verpleging van overheidswege
> Terbeschikkingstelling vervalt
> Bevel tot verpleging van overheidswege

> Derde afdeling. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
> Plaatsing verdachte
> Tijd van ten hoogste twee jaren
> Aangewezen inrichting voor stelselmatige daders
> Maatregel niet ten uitvoer gelegd
> Voorwaarden aanvullen, wijzigen of opheffen
> Maatregel alsnog tenuitvoergelegd
> Tussentijdse beoordeling noodzaak voortzetting maatregel
> Termijn maatregel loopt niet
> BeŽindigen maatregel

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl