Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Woningwet

InhoudsopgaveHoofdstuk I Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 1a)

Hoofdstuk II Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen, het gebruik, het slopen en de welstand (artikelen 1b t/m 12c)
Afdeling 1 Voorschriften betreffende het bouwen en de staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen (artikelen 1b t/m 7a)
Afdeling 2 De bouwverordening (artikelen 7b t/m 11)
Afdeling 3 De welstand (artikelen 12 t/m 12c)

Hoofdstuk III Bijzondere verplichtingen (artikelen 13 t/m 39)

Hoofdstuk IV Vergunningen (artikelen 40 t/m 61a)
Afdeling 1 Bouwvergunning (artikelen 40 t/m 59)
Afdeling 2 Woonvergunning (artikel 60)
Afdeling 3 Vergunning tot hergebruik van een ontruimde onbewoonbaarverklaarde woning of woonwagen Vervallen (artikel 61)
Afdeling 4 Vergunning voor toegelaten instellingen tot vervreemden van onroerende zaken en daarop vestigen van zakelijke rechten (artikel 61a)

Hoofdstuk V Voorziening in de woningbehoefte (artikelen 62 t/m 88)
Afdeling 1 Onderzoek naar de volkshuisvesting (artikelen 62 t/m 63)
Afdeling 2 Planning, programmering en verdeling (artikelen 64 t/m 69)
Afdeling 3 Instellingen werkzaam in het belang van de volkshuisvesting (artikelen 70 t/m 70k)
Afdeling 3A Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (artikelen 71 t/m 73)
Afdeling 4 Voorzieningen in het belang van de volkshuisvesting vanwege de gemeente of de provincie (artikelen 74 t/m 80)
Afdeling 5 Verstrekking van geldelijke steun uit ís Rijks kas (artikelen 81 t/m 88)

Hoofdstuk VI Het toezicht op de volkshuisvesting (artikelen 89 t/m 100e)
Afdeling 1 Het toezicht van rijks- en provinciewege (artikelen 89 t/m 96)
Afdeling 1a Sluiting van gebouwen, open erven en terreinen door burgemeester en wethouders (artikelen 97 t/m 99)
Afdeling 2 De bestuursrechtelijke handhaving van de hoofdstukken I tot en met IV (artikelen 100 t/m 100e)

Hoofdstuk VII Voorzieningen in geval van buitengewone omstandigheden (artikelen 101 t/m 103)

Hoofdstuk VIII Dwang- en strafbepalingen (artikelen 104 t/m 115)

Hoofdstuk IX Slot- en overgangsbepalingen (artikelen 116 t/m 153)

-

De woningwet is voor het laatst geactualiseerd op: 18 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl