Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet op de rechterlijke organisatie

InhoudsopgaveHoofdstuk 1 Algemene bepalingen (artikel 1)

Hoofdstuk 2 Rechtspraak (artikelen 2 t/m 110)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 2 t/m 13b)
Afdeling 2 De organisatie van de gerechten (artikelen 14 t/m 39)
Paragraaf 1 Inrichting (artikelen 14 t/m 22)
Paragraaf 2 Taken en bevoegdheden (artikelen 23 t/m 28a)
Paragraaf 3 Planning en bekostiging (artikelen 29 t/m 35a)
Paragraaf 4 Toezicht (artikelen 36 t/m 39)
Afdeling 3 De rechtbanken (artikelen 40 t/m 57)
Paragraaf 1 Algemene bepalingen (artikelen 40 t/m 46)
Paragraaf 2 De sector kanton (artikelen 47 t/m 49)
Paragraaf 3 Vorming en bezetting van kamers (artikelen 50 t/m 57)
Afdeling 4 De gerechtshoven (artikelen 58 t/m 71)
Paragraaf 1 Algemene bepalingen (artikelen 58 t/m 62)
Paragraaf 2 Vorming en bezetting van kamers (artikelen 63 t/m 71)
Afdeling 5 De Hoge Raad (artikelen 72 t/m 83a)
Afdeling 6 Raad voor de rechtspraak (artikelen 84 t/m 110)
Paragraaf 1 Inrichting (artikelen 84 t/m 90)
Paragraaf 2 Taken en bevoegdheden (artikelen 91 t/m 96)
Paragraaf 3 Planning en bekostiging (artikelen 97 t/m 104a)
Paragraaf 4 Toezicht (artikelen 105 t/m 110)

Hoofdstuk 3 De procureur-generaal bij de Hoge Raad (artikelen 111 t/m 123)

Hoofdstuk 4 Het openbaar ministerie (artikelen 124 t/m 144)
Afdeling 1 Taken en bevoegdheden (artikelen 124 t/m 129)
Afdeling 2 Inrichting (artikelen 130 t/m 139)
Afdeling 3 Overige bepalingen (artikelen 140 t/m 144)

Hoofdstuk 5 Rechterlijke ambtenaren in opleiding (artikel 145)

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen (artikel 146)

Bijlage 1
Bijlage 2

-

De wet op de rechterlijke organisatie is voor het laatst geactualiseerd op: 19 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl