Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 03-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Omdat ingevolge artikel 7:685 lid 11 BW tegen een beschikking op een ontbindingsverzoek hoger beroep noch cassatie kan worden ingesteld en voorkůmen moet worden dat een hernieuwd verzoek neerkomt op een verkapt hoger beroep, dient na afwijzing van een eerder ontbindingsverzoek aan een volgend verzoek in beginsel de eis te worden gesteld dat sprake is van, voor de beoordeling van de aangevoerde veranderingen in de omstandigheden, relevante nieuwe feiten die eerder niet aan de orde konden worden gesteld.

De in artikel 7:685 BW geregelde procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst, is bedoeld als een eenvoudige, op spoedige beslissing gerichte verzoekschriftprocedure, waarin de rechter niet aan de wettelijke bewijsregels gebonden is (vgl. HR 3 december 1982 NJ 1983,182). Dit brengt mee dat in een situatie als de onderhavige, waarin partijen strijden over de vraag of de werkgever de werknemer op staande voet heeft mogen ontslaan en de werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor het geval het dienstverband mocht zijn blijven voortbestaan, tot (voorwaardelijke) ontbinding kan worden overgegaan, indien de werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van zodanig veranderingen in de omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve of na korte tijd behoort te eindigen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl