Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 20-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De kantonrechter heeft in dit soort zaken achtereenvolgens drie vragen te beantwoorden. Bestaat er een grond om tot ontbinding over te gaan. Zo ja, moet er aan de ontbinding een vergoeding worden verbonden. Als voorgaande vraag bevestigend beantwoord wordt, hoe hoog dient de vergoeding te zijn.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl