Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uit de wettelijke bepalingen volgt dat een dienstverband mag worden opgezegd nadat hiervoor toestemming van het UWV Werkbedrijf is verkregen.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst eindigt met ingang van de datum waartegen is opgezegd. Nu de arbeidsovereenkomst tijdens de opzegtermijn nog bestaat kan zij op de voet van artikel 7:685 BW worden ontbonden, indien daartoe grond bestaat. Bepalend is of sprake is van een zodanige verandering in de omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst op een nog eerdere datum dan de datum waartegen is opgezegd, moet eindigen. Dat het dienstverband reeds is opgezegd is een omstandigheid die de kantonrechter in zijn beoordeling dient te betrekken.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl