Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek, boek 6
artikel 6:162

Onderwerp:

Datum uitspraak: 23-02-2010
Rechtsgebied: Handelszaak
Inhoudsindicatie: Aansprakelijkheid na uitglijden in sauna; kelderluikcriteria; 6:162 BW.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof verstaat deze subsidiaire grondslag in de context van het gevaarzettingsleerstuk, in het bijzonder de zogenoemde Kelderluikcriteria (HR 5 november 1965, NJ 1966, 136) en de nadien in de jurisprudentie en literatuur ontwikkelde gezichtspunten, zoals de mate van waarschijnlijkheid van onoplettend en/of onvoorzichtig gedrag van de gelaedeerde, de kans dat daardoor ongevallen ontstaan, de ernst van de gevolgen, de bezwaarlijkheid en gebruikelijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen, de mate waarin de gelaedeerde zelf door zijn gedrag invloed heeft gehad op de verwezenlijking van het gevaar en de aard van het belang dat met de gevaarzetting is gediend. Niet reeds de enkele mogelijkheid van schade als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar maakt dat gedrag onrechtmatig, maar zodanig gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van schade als gevolg van dat gedrag zo groot is dat de betrokkene zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden (vgl. HR 9 december 1994, NJ 1996, 403). Bij de beoordeling van de onrechtmatigheid zal het steeds gaan om een weging van de concrete omstandigheden van het geval.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl