Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:02-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een onrechtmatige situatie als bedoeld in artikel 5:42 BW, is van belang welke afstanden voor beplanting bij de grenslijn in de gemeente Haarlem zijn toegestaan. Partijen zijn het erover eens dat hiervoor gekeken moet worden in de Bomenverordening, zijnde een verordening als bedoeld in artikel 5:42 lid 2 BW.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl