Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

InhoudsopgaveTitel 1 Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 25)

Titel 2 Verenigingen (artikelen 26 t/m 52)

Titel 3 Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (artikelen 53 t/m 63j)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 53 t/m 63)
Afdeling 2 De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij (artikelen 63a t/m 63j)

Titel 4 Naamloze vennootschappen (artikelen 64 t/m 174a)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 64 t/m 78a)
Afdeling 2 De aandelen (artikelen 79 t/m 92a)
Afdeling 3 Het vermogen van de naamloze vennootschap (artikelen 93 t/m 106)
Afdeling 4 De algemene vergadering (artikelen 107 t/m 128)
Afdeling 5 Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur (artikelen 129 t/m 151)
Afdeling 6 De raad van commissarissen bij de grote naamloze vennootschap (artikelen 152 t/m 165)
Afdeling 7 De ontbinding van de naamloze vennootschap Vervallen (artikelen 166 t/m 174)
Afdeling 8 Het beroep (artikel 174a)

Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (artikelen 175 t/m 284a)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 175 t/m 189a)
Afdeling 2 De aandelen (artikelen 190 t/m 202)
Afdeling 3 Het vermogen van de vennootschap (artikelen 203 t/m 216)
Afdeling 4 De algemene vergadering van aandeelhouders (artikelen 217 t/m 238)
Afdeling 5 Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur (artikelen 239 t/m 261)
Afdeling 6 De raad van commissarissen bij de grote besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (artikelen 262 t/m 275)
Afdeling 7 De ontbinding van de vennootschap Vervallen (artikelen 276 t/m 284)
Afdeling 8 Het beroep (artikel 284a)

Titel 6 Stichtingen (artikelen 285 t/m 307)

Titel 7 Fusie en splitsing (artikelen 308 t/m 334ii)
Afdeling 1 Algemene bepaling (artikel 308)
Afdeling 2 Algemene bepalingen omtrent fusies (artikelen 309 t/m 323b)
Afdeling 3 Bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze en besloten vennootschappen (artikelen 324 t/m 333a)
Afdeling 3A Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies (artikelen 333b t/m 333l)
Afdeling 4 Algemene bepalingen omtrent splitsingen (artikelen 334a t/m 334u)
Afdeling 5 Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een naamloze of besloten vennootschap wordt gesplitst of wordt opgericht (artikelen 334v t/m 334ii)

Titel 8 Geschillenregeling en het recht van enquête (artikelen 335 t/m 359d)
Afdeling 1 Geschillenregeling (artikelen 335 t/m 343)
Afdeling 2 Het recht van enquête (artikelen 344 t/m 359)
Afdeling 3 Het openbaar bod (artikelen 359a t/m 359d)

Titel 9 De jaarrekening en het jaarverslag (artikelen 360 t/m 455)
Afdeling 1 Algemene bepaling (artikel 360)
Afdeling 2 Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening (artikelen 361 t/m 363)
Afdeling 3 Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop (artikelen 364 t/m 376)
§ 1 Hoofdindeling van de balans (artikel 364)
§ 2 Activa (artikelen 365 t/m 372)
§ 3 Passiva (artikelen 373 t/m 376)
Afdeling 4 Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop (artikel 377)
Afdeling 5 Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting (artikelen 378 t/m 383e)
Afdeling 6 Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (artikelen 384 t/m 390)
Afdeling 7 Jaarverslag (artikel 391)
Afdeling 8 Overige gegevens (artikel 392)
Afdeling 9 Deskundigenonderzoek (artikel 393)
Afdeling 10 Openbaarmaking (artikelen 394 t/m 395)
Afdeling 11 Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon (artikelen 396 t/m 398)
Afdeling 12 Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard (artikelen 399 t/m 404a)
Afdeling 13 Geconsolideerde jaarrekening (artikelen 405 t/m 414)
Afdeling 14 Bepalingen voor banken (artikelen 415 t/m 426)
Afdeling 15 Bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen (artikelen 427 t/m 446)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 427 t/m 428)
§ 2 Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop (artikelen 429 t/m 436)
§ 3 Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop (artikelen 437 t/m 440)
§ 2a Het overzicht van de samenstelling van het totaalresultaat (artikel 440a)
§ 4 Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting (artikel 441)
§ 5 Bijzondere voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (artikelen 442 t/m 444)
§ 6 Bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening (artikelen 445 t/m 446)
Afdeling 16 Rechtspleging (artikelen 447 t/m 455)

-

Het burgerlijk wetboek, boek 2, met betrekking tot rechtspersonen is voor het laatst geactualiseerd op: 4 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl