Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Bedrijven - schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Schade en vergoeding


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Onrechtmatige daad en schade
> Geen verplichting tot schadevergoeding
> Gedraging kind jonger dan veertien jaren
> Geestelijke of lichamelijke tekortkoming
> Schade door ťťn van tot een groep behorende personen
> Onjuiste of onvolledige misleidende publicatie en schade
> Verbod van een onrechtmatige gedraging


Afdeling 2. Aansprakelijkheid voor personen en zaken
> Gedraging kind jonger dan veertien jaren
> Schade door fout ondergeschikte
> Schade door fout niet ondergeschikte
> Fout vertegenwoordiger
> Gebrekkige zaken
> Aansprakelijkheid voor opstallen
> Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen
> Aansprakelijkheid exploitant van een stortplaats
> Aansprakelijkheid exploitant van een mijnbouwwerk
> Beperking aansprakelijkheden artikelen 175, 176 of 177
> Aansprakelijkheid bezitter van een dier
> Medebezitters zijn hoofdelijk aansprakelijk
> Aansprakelijkheid degene die bedrijf uitoefent
> Meer handelende exploitanten zijn hoofdelijk aansprakelijk
> Geen beroep op jeugdige leeftijd of tekortkoming
> Uitbreiding begrip schade


Afdeling 3. Produktenaansprakelijkheid
> Aansprakelijkheid producent
> Omschrijving gebrekkig product
> Omschrijving product
> Bewijslast benadeelde
> Verschillende personen voor het geheel aansprakelijk
> Reikwijdte aansprakelijkheid bedoeld in artikel 185
> De rechtsvordering verjaart door verloop van drie jaren
> Uitsluiten of beperken aansprakelijkheid niet mogelijk
> Schadevergoeding naast andere rechten of vorderingen


Afdeling 3A. Oneerlijke handelspraktijken
> Begripsbepalingen
> Onrechtmatig handelen handelaar
> Een misleidende handelspraktijk
> Een misleidende handelspraktijk
> Uitnodiging tot aankoop
> CommerciŽle communicatie, waaronder reclame
> Handelspraktijken onder omstandigheden misleidend
> Handelspraktijk is agressief
> Handelspraktijken onder alle omstandigheden agressief
> Bewijslast rust op de handelaar


Afdeling 4. Misleidende en vergelijkende reclame
> Misleidende mededeling en onrechtmatigheid
> Vergelijkende reclame
> Omkering bewijslast
> Verbod en rectificatie


Afdeling 4A. Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer
> Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer
> Aansprakelijkheid bij diensten informatiemaatschappij


Afdeling 5. Tijdelijke regeling verhaalsrechten
> Artikelen die buiten toepassing blijven

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl