Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Personen en familie - nederlanderschap

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake het nederlanderschap.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Nederlanderschap


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
> Omschrijving begrippen
> Geen terugwerkende kracht


Hoofdstuk 2. Verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege
> Het kind is Nederlander
> Het kind wordt Nederlander
> Kind wordt Nederlander bij adoptie
> Kind wordt Nederlander bij adoptie
> Kind wordt Nederlander bij adoptie
> Kind deelt in verkrijging Nederlanderschap


Hoofdstuk 3. Verkrijging van het Nederlanderschap door optie
> Nederlanderschap na een verklaring


Hoofdstuk 4. Verlening van het Nederlanderschap
> Verlenen Nederlanderschap aan vreemdelingen
> In aanmerking voor verlening van het Nederlanderschap
> Verzoek vreemdeling afgewezen
> In bijzondere gevallen verlenen Nederlanderschap
> Kind deelt in verlening Nederlanderschap
> Verzoeker heeft geen geslachtsnaam of voornaam
> Verzoek tot verlening Nederlanderschap


Hoofdstuk 5. Verlies van het Nederlanderschap
> Verkrijging of verlening Nederlanderschap intrekken
> Nederlanderschap gaat voor meerderjarige verloren
> Nederlanderschap gaat voor meerderjarige verloren
> Nederlanderschap gaat voor minderjarige verloren
> Nederlanderschap gaat voor minderjarige verloren


Hoofdstuk 6. Vaststelling van het Nederlanderschap
> Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap
> Horen openbaar ministerie
> Gebonden aan beschikking
> Advies vragen


Hoofdstuk 7. Verklaringen en registers
> Het in ontvangst nemen van verzoeken
> Openbaar register


Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
> Nadere regels inzake de uitvoering
> Rijkswet op het Nederlanderschap


Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen
> Bezit Nederlanderschap


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl