Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Werk en arbeid - uitzendovereenkomst

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de uitzendovereenkomst.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Uitzendovereenkomst


> Omschrijving uitzendovereenkomst
> Toepasbaarheid artikel 688a van dit wetboek
> Hoofdelijk aansprakelijk


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl