Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Werk en arbeid - gelijke behandeling

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake gelijke behandeling.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Gelijke behandeling


> Geen onderscheid tussen mannen en vrouwen
> Vernietigbaarheid opzegging arbeidsovereenkomst
> Geen onderscheid bij verschil in arbeidsduur
> Geen onderscheid bij tijdelijke karakter van arbeid


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl