Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - april 2019:


30 april 2019
Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor vervaardigen crystal meth

'De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft aan twee verdachten 4 jaar gevangenisstraf opgelegd. Ze zijn veroordeeld voor het op grote schaal vervaardigen van methamfetamine, ook wel bekend als ‘crystal meth’, in een loods in Zuidlaren. Beide verdachten waren aanwezig op het moment dat de politie de loods binnenviel.

Grote hoeveelheid ‘crystal meth’
Op 6 april 2018 is de politie binnengevallen in een loods in Zuidlaren waar een actief drugslaboratorium werd aangetroffen. Er werd methamfetamine vervaardigd. De twee verdachten waren op dat moment aanwezig in de loods. Zij konden geen plausibele verklaring leveren voor hun aanwezigheid. Van de drug, die ook wel bekend staat onder de naam crystal meth werd in de loods een grote hoeveelheid aangetroffen.

Uitspraak tegen twee van drie hoofdverdachten
De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen twee van de drie hoofdverdachten. Een derde hoofdverdachte heeft zichzelf van het leven beroofd tijdens zijn voorlopige hechtenis. De rechtbank heeft bewezen geacht dat beide overige verdachten betrokken zijn geweest bij de productie van methamfetamine en verantwoordelijk zijn voor de grote hoeveelheid aangetroffen drugs en grondstoffen. Een van de verdachten ontkende betrokken te zijn geweest bij de exploitatie van het laboratorium. De andere verdachte zweeg over zijn betrokkenheid. Beide verdachten waren echter aanwezig in het drugspand op het moment dat de politie binnenviel. Beiden hadden geen plausibele verklaring voor hun aanwezigheid daar. Bovendien is van één verdachte DNA aangetroffen op een handschoen, die bij het productieproces was gebruikt. Het DNA van beide verdachten werd aangetroffen op een mondkapje dat werd gevonden in de huurauto van de tweede verdachte. Op dat mondkapje zaten ook de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van methamfetamine.

Uitspraak
De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat ze op geen enkele wijze een aannemelijk verklaring hebben gegeven voor hun aanwezigheid in het lab en de voornoemde DNA matches. Er werd op grote schaal een zeer gevaarlijke en zeer verslavende drug geproduceerd. De rechtbank heeft de officier van justitie gevolgd in haar eis en voor beide verdachten 4 jaren gevangenisstraf opgelegd met aftrek van de tijd dat de verdachten al vast zaten.'30 april 2019
Sauna Yin Yang in Roermond moet dicht blijven

'Saunaclub Yin Yang in Roermond moet dicht blijven. Dat oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch vandaag. Tijdens een inval in 2017 werden cocaïne en XTC-pillen aangetroffen. De burgemeester heeft toen besloten dat de saunaclub voor een jaar gesloten moest worden. De sauna heeft die beslissing aangevochten, maar het hof heeft nu bepaald dat de burgemeester van Roermond de sauna terecht heeft gesloten.

Procedure bij bestuursrechter
De sauna voerde tegen de sluiting al een bestuursrechtelijke procedure. De gevonden drugs waren volgens de sauna van klanten en de saunaclub zelf zou niets met vermeende drugshandel te maken hebben. Tijdens de bestuursrechtelijke procedure kon het besluit tot sluiting van de club nog niet worden uitgevoerd. Uiteindelijk verklaarde de Raad van State in februari 2019 de sluiting gegrond.

Kort geding bij civiele rechter
Toen de burgemeester in februari 2019 de sauna daadwerkelijk liet sluiten, vocht Yin Yang dit aan in een kort geding. Het bedrijf stelde dat de gemeente geen bevoegdheid meer kon ontlenen aan het besluit van 2017, en dat daarom de sluiting niet kon doorgaan. Bovendien had Yin Yang naar eigen zeggen inmiddels afspraken gemaakt met de politie en de gemeente. Die afspraken zorgen er volgens het bedrijf voor dat het doel van de sluiting, bestrijding van het bezit en gebruik van drugs binnen de saunaclub, wordt bereikt.

Oordeel gerechtshof
Het gerechtshof vindt, net als de Raad van State, dat de burgemeester in 2017 terecht heeft besloten om de saunaclub te sluiten. Na het oordeel van de Raad van State in 2019, mocht de burgemeester daadwerkelijk de sluiting uitvoeren. De doelen van de sluiting worden daarmee nog steeds gediend.'30 april 2019
Gemeente Barneveld mag onzichtbaar gemaakte informatie niet gebruiken

'De gemeente Barneveld mag geen gebruik maken van de informatie die door eisers, een grondverwerkingsbedrijf, in een e-mailbericht aan de gemeente onzichtbaar is gemaakt. Dat bepaalde de kortgedingrechter. Volgens de kortgedingrechter heeft het grondverwerkingsbedrijf deze informatie bewust onzichtbaar gemaakt. Daaruit moest de gemeente afleiden dat zij deze informatie niet aan haar wilde verstrekken.

Tussen de partijen speelt een geschil over de kwaliteit van een partij zand die het bedrijf heeft ingenomen en gereinigd. Vervolgens hebben zij deze partij weer aan de gemeente geleverd. De gemeente vermoedt dat in het zand nog verontreiniging zit. De gemeente vroeg het bedrijf daarom om informatie over de herkomst van de partij zand. De advocaat van het bedrijf verstrekte uiteindelijk via een e-mailbericht aan de gemeente informatie over de partij zand. De advocaat van het bedrijf maakte bepaalde informatie in de bijlagen bij het e-mailbericht onzichtbaar door toepassing van witte vlakjes. Vervolgens kreeg de gemeente toch de beschikking over die onzichtbaar gemaakte informatie. Volgens de gemeente konden de witte vlakjes gemakkelijk weggehaald worden. De gemeente gaf dat ook bij het bedrijf aan.

De eis
Volgens het grondverwerkingsbedrijf had de gemeente geen recht om over de betreffende informatie te beschikken. Het bedrijf wilde ook voorkomen dat er nog meer negatieve publiciteit zou ontstaan. In het verleden werd het bedrijf er in de media van beschuldigd dat zij vervuild zand leverde aan de gemeente. Deze beschuldiging is volgens het bedrijf onterecht. Het bedrijf eiste daarom in dit kort geding dat de gemeente de onzichtbaar gemaakte informatie op geen enkele manier mocht gebruiken.

Gemeente mag informatie niet gebruiken
Volgens de kortgedingrechter mag de gemeente geen kennis nemen van de door eisers onzichtbaar gemaakte informatie. Ook mogen zij die informatie niet gebruiken. Het bedrijf heeft de informatie in het e-mailbericht aan de gemeente onzichtbaar gemaakt. Daaruit moest de gemeente afleiden dat zij de informatie niet aan haar wilden verstrekken. Ook al hadden eisers daarover eerder mogelijk een ander standpunt ingenomen of onduidelijkheid laten bestaan. Het bedrijf gaf geen toestemming voor het gebruik van deze informatie door de gemeente.

Publiekrechtelijke regeling
Verder heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt aan welke publiekrechtelijke regeling zij de bevoegdheid kan ontlenen om de informatie te eisen bij het bedrijf. De gemeente verklaarde tijdens de zitting dat zij dat al lange tijd onderzoekt, maar nog geen antwoord op die vraag heeft.

Geen sprake van verontreinigingen
Daarnaast oordeelde de kortgedingrechter dat het belang van de gemeente bij het verkrijgen van de informatie minder zwaar weegt tegenover het belang van het bedrijf. Uit de rapporten van 2 keuringsinstanties bleek niet dat er aanwijzingen zijn dat het zand verontreinigingen vertoont boven de interventiewaarde. Een interventiewaarde is een waarde die aangeeft dat het zand verplicht gereinigd moet worden. Daarnaast heeft de gemeente op geen enkele manier aangetoond dat in de partij zand mogelijk nog verontreinigingen met andere stoffen zitten dan waarop de partij zand is gekeurd.'30 april 2019
Celstraf voor opruiing tot terroristisch misdrijf

'Een 28-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing tot een terroristisch misdrijf.

Gewapende strijd
De man plaatste tussen februari en juni vorig jaar afbeeldingen en video’s op Telegram en Facebook. Daarin werden de gewapende strijd en het martelaarschap verheerlijkt, werd opgeroepen om IS te steunen en om geweld tegen ‘het westen’ te gebruiken. De rechtbank acht bewezen dat de man hiermee heeft aangezet tot een terroristisch misdrijf.

Opzet
De man heeft verklaard dat hij niet wist dat het strafbaar was wat hij deed en dat het niet zijn bedoeling was om aan te zetten tot een terroristisch misdrijf. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig: de man verklaarde dat hij de video’s die hij plaatste soms bekeek, maar dat hij doorspoelde wanneer het te gewelddadig werd. Ook is hij door zijn broers gewaarschuwd voor de filmpjes. Verder ontving hij een bericht van Facebook vanwege de inhoud van zijn profielpagina en werd zijn Telegram-kanaal gesloten. Het kan de man dus niet zijn ontgaan dat hij stuitend materiaal aan het verspreiden was, aldus de rechtbank.

Beperking
Uit rapportages van psycholoog, psychiater en de Reclassering blijkt dat de man een licht verstandelijke beperking heeft en daardoor makkelijk te beïnvloeden is. Om het gevaar op herhaling te verminderen heeft de man vooral toezicht en begeleiding nodig. Tenslotte wordt een extra lange proeftijd van 3 jaar opgelegd, om te voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat.'30 april 2019
Rechter laat boetes modewinkels vervallen

'Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) oplegde aan de webwinkels Bever (van 198 duizend euro) en Coolcat (van 220 duizend euro). Dat valt te lezen in de uitspraken die het CBb vandaag deed.

ACM legde de boetes op, vanwege incorrecte vergoeding van de kosten aan klanten die on-line gekochte goederen binnen 14 dagen retour stuurden (de retourvergoeding) en onjuiste informatie op hun websites over de rechten van consumenten bij online-aankopen (informatieplicht).

De rechtbank Rotterdam haalde eerder al een streep door de boetes voor overtreding van de informatieplicht. ACM waarschuwde namelijk zonder goede reden Bever en Coolcat niet en 40 van hun concurrenten wel vooraf. Die andere webwinkels konden daardoor hun websites aanpassen en zo boetes ontlopen. Het CBb is dat eens met de rechtbank.

Het CBb schrapt nu ook de boetes voor fouten bij de retourvergoeding. Die fouten maakten Bever en Coolcat namelijk voordat ACM (op 19 juni 2015) de wettelijke bevoegdheid kreeg hiertegen op te treden. ACM mag geen boetes opleggen voor overtredingen voor die datum.'30 april 2019
Uitzending Powned niet onrechtmatig

'Het uitzenden van de heimelijke opnamen van ex-burgemeester Onno Hoes door Powned op 3 december 2014 is niet onrechtmatig. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat vandaag uitgesproken. De uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt hiermee vernietigd.

Het beroep
De rechtbank Amsterdam heeft in 2015 een tussenvonnis en in 2016 een eindvonnis uitgesproken. Daarin werd onder meer vastgesteld dat de opnamen moesten worden verwijderd, dat het uitzenden daarvan onrechtmatig was en dat materiële en immateriële is opgelopen. Powned heeft aan het bevel dat de beelden moesten worden verwijderd voldaan. Het beroep richtte zich onder meer tegen de rechtmatigheid van opnamen en uitzending.

Publieke aandacht
De ex-burgemeester heeft zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling gemaakt. Dat leidt er volgens het hof toe dat zijn ontmoetingen met een jonge man tot onderdeel van het publieke debat mochten worden gemaakt. Het maken en uitzenden van heimelijke opnamen maakt op indringende wijze inbreuk op het privéleven. De journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie weegt hier echter zwaarder. Daarbij weegt mee dat de opnamen zijn gemaakt in publiek toegankelijke ruimten.'29 april 2019
Gevangenisstraf voor informatie lekkende beveiliger

'Een 37-jarige man is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf voor het lekken van vertrouwelijke en operationele informatie en het schenden van zijn ambtsgeheim. Ook heeft de rechtbank hem verboden om gedurende 5 jaar enig publiek ambt uit te oefenen.

Geheimhouding
De man werkte bijna vier jaar bij de Landelijke Eenheid Politie als medewerker van het IRIS team van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Dit team is belast met informatievergaring en observatie van Te Beveiligen Personen (TBP). Alle informatie rond de TBP valt onder strikte geheimhouding en mag onder geen enkele voorwaarde worden gedeeld met personen buiten het team. Bij zijn aantreden als medewerker van het team heeft hij een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen naast zijn al jaren geldende ambtsbelofte als politieagent. Hiermee was hij verplicht tot absoluut stilzwijgen over zijn werkzaamheden en alle informatie die hem uit hoofde van zijn functie bekend was.

Schending ambtsgeheim
In 2016 deelde hij gedurende 6 maanden toch vertrouwelijke en operationele informatie met 3 verschillende personen die niet bij het IRIS team of de politie werkten. Ook vroeg hij 3 jaar lang persoons- en adresinformatie op uit het politiesysteem voor eigen gebruik. Hij wist dat dit niet mocht en heeft hiermee zijn ambtsgeheim meermaals geschonden.

Eerder veroordeeld
Door zijn handelen maakte hij misbruik van zijn positie als politieagent. Daarmee schond hij het vertrouwen dat de maatschappij in de politie moet kunnen stellen. De man is al eerder veroordeeld voor schending van het ambtsgeheim en heeft een voorwaardelijk strafontslag gehad. Ook is hij net na zijn indiensttreding bij het IRIS team gewezen op zijn geheimhoudingsplicht vanwege mogelijke schendingen daarvan. Verder vind de rechtbank het bijzonder kwalijk dat de man vertrouwelijke en operationele informatie heeft gedeeld over een te beveiligen persoon.

Signaal
Vanwege de aard en de ernst van het lekken van vertrouwelijke en operationele informatie legt de rechtbank een hogere gevangenisstraf op dan geëist. Deze straf dient ook als signaal naar andere politieambtenaren in vergelijkbare posities om duidelijk te maken dat dergelijk gedrag onacceptabel is.'29 april 2019
Cel- en taakstraffen voor leeghalen van bankrekeningen door phishing

'De rechtbank Den Haag heeft vier mannen en twee vrouwen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij phishing. Twee mannen en een vrouw hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. Zij krijgen een gevangenisstraf van 24 maanden voor het bedenken, regelen en uitvoeren van de oplichting. De andere twee mannen en een vrouw hebben als katvanger voor de criminele organisatie gewerkt. Een van deze mannen wordt vrijgesproken van het lidmaatschap van de organisatie omdat zijn betrokkenheid bij die criminele organisatie onvoldoende is gebleken. Hij heeft wel veel auto’s opgehaald en soms ook verkocht. Hiervoor krijgt hij een taakstraf van 240 uur. De andere twee krijgen taakstraffen van 180 uur.

Lagere straffen
Als het langer dan twee jaar duurt voordat de zaak voor de rechter komt, moet de rechter de straffen verminderen. In deze zaak heeft het vijf jaar geduurd. Als de katvangers eerder waren vervolgd had de rechtbank hen geen taakstraffen maar gevangenisstraffen opgelegd. Voor het deelnemen aan de criminele organisatie had de rechtbank dan 30 maanden gevangenisstraf opgelegd in plaats van 24 maanden.

Werkwijze
In 2013 en 2014 werden klanten van de Rabobank gebeld door een vrouw die deed alsof ze een medewerkster van de Rabobank was. Zij haalde de slachtoffers over om hun inlogcodes af te geven om zo hun bankrekeningen te plunderen. Het ging om hoge bedragen, de meeste slachtoffers raakten tienduizenden euro’s kwijt. Het geld werd witgewassen door er kostbare horloges en dure auto’s van te kopen. Deze spullen werden opgehaald door katvangers.

Schadevergoeding
Alle verdachten moeten ook een schadevergoeding betalen aan verschillende slachtoffers. De vrouw die lid is geweest van de criminele organisatie moet het meeste terugbetalen: bijna € 350.000,-. De andere verdachten moeten bedragen tussen ongeveer € 19.000,- en € 88.000,- vergoeden aan de slachtoffers. Ook de Rabobank heeft om een schadevergoeding gevraagd, maar de rechtbank vindt dat de Rabobank niet duidelijk genoeg heeft uitgelegd wat de oorzaak van deze schade is. De Rabobank kan naar de civiele rechter om alsnog proberen de schade te verhalen. Dat geldt ook voor enkele andere slachtoffers die geen schadevergoeding krijgen. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een direct verband tussen hun schade en de strafbare feiten die de verdachten hebben gepleegd.

Ontneming
De officier van justitie heeft de rechtbank ook gevraagd om het geld dat de verdachten onterecht hebben verdiend af te nemen. Het gaat om de drie verdachten die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen. De rechtbank zal daarover op 10 mei a.s. een beslissing nemen.'26 april 2019
Verdachte moord Soest langer vast

'Een 56-jarige man uit Soest die verdacht wordt van moord dan wel doodslag en het wegmaken van het stoffelijk overschot van zijn partner blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Forensisch onderzoek
De verdachte meldde zich dinsdag 23 april bij de politie met informatie over de vermissing van een vrouw uit Soest. Dit was voor de politie aanleiding om forensisch onderzoek te doen in en rondom de woning. Daar zijn stoffelijke resten gevonden die in de richting wijzen van de vrouw die sinds 28 december werd vermist. De verdachte zit sinds dinsdag vast. De officier van justitie wilde de man langer in voorarrest houden en vroeg de rechter-commissaris om een zogenoemd bevel tot bewaring. De rechter-commissaris oordeelde vandaag dat de verdenkingen stevig genoeg zijn om de man langer vast te houden.

Voorarrest
De rechtbank zal na een volgend verzoek van het Openbaar Ministerie binnen 14 dagen een beslissing nemen over de gevangenhouding van de verdachte. Die beslissing wordt genomen door de raadkamer van de rechtbank. De raadkamer kan de gevangenhouding voor 90 dagen bevelen. De zittingen van de rechter-commissaris en de raadkamer vinden plaats achter gesloten deuren.'26 april 2019
Hof doet uitspraak inzake dodelijk ongeval op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht

'Op 16 maart 2016 heeft op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, als gevolg waarvan een jonge vrouw om het leven is gekomen. Vastgesteld is dat verdachte (vader) onder invloed van alcohol en met zeer hoge snelheid in de door hem bestuurde auto dit ernstige verkeersongeval heeft veroorzaakt. Verder is vastgesteld dat verdachte (zoon) hier ook met zeer hoge snelheid heeft gereden. In hoger beroep moest het hof beoordelen of het door de vader veroorzaakte ongeval aan de zoon als medepleger kan worden toegerekend en of het handelen van verdachte (vader) kan worden aangemerkt als roekeloos in de zin van de wet, zoals de rechtbank in eerste aanleg had gedaan.

Volgens het hof is er voldoende bewijs dat de zoon met forse snelheid op korte afstand achter de vader heeft gereden, maar niet dat het rijgedrag van de zoon van invloed is geweest op het tot het ongeval leidende rijgedrag van de vader. Laatstgenoemde was als eerste weggereden, reed voortdurend voorop en kon zijn eigen snelheid en rijrichting volledig zelf bepalen. Niet gebleken is van een nauwe en bewuste onderlinge samenwerking, zoals voor medeplegen is vereist, zodat niet kan worden bewezen dat het rijgedrag van de zoon het verkeersongeval mede heeft veroorzaakt.

Juridische betekenis roekeloosheid
Artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, waarop het tenlastegelegde is gebaseerd, kent verschillende gradaties van schuld, waarvan roekeloosheid de zwaarste vorm is. De juridische betekenis van roekeloosheid is niet dezelfde als de betekenis van dit begrip in het normale spraakgebruik. Van belang is verder dat de ernst van de gevolgen, in dit geval een dodelijk slachtoffer, geen rol kan spelen bij de vaststelling van de mate van schuld. Ook is van belang dat in artikel 175, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, aparte strafverzwarende omstandigheden zijn genoemd, waaronder het in ernstige mate overschrijden van de maximumsnelheid en het rijden onder invloed. Omdat deze omstandigheden op zichzelf al strafverzwarend zijn, zijn deze niet genoeg om tot het oordeel te komen dat sprake is van roekeloosheid.

Strafbepaling
Het rijden door verdachte (vader) wordt door het hof aangemerkt als zeer onvoorzichtig in de zin van de wet. Het buitengewoon verwijtbare handelen van verdachte (vader) rechtvaardigt de oplegging van een voor schulddelicten als het onderhavige zeer zware straf. Taakstraffen of geldboetes kunnen bij zo ernstige feiten niet aan de orde zijn. Alles afwegende acht het hof in dit geval een - voor een verkeersdelict - forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden. Daarom is aan verdachte (vader) een gevangenisstraf van drie jaren opgelegd en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van vier jaren.

Ten aanzien van de zoon acht het hof bewezen dat hij zich zodanig heeft gedragen dat daardoor gevaar op de weg of hinder voor het verkeer kon worden veroorzaakt. In hoger beroep is hem in verband met de zeer forse snelheidsovertreding dezelfde straf opgelegd als de rechtbank in eerste aanleg had gedaan, te weten een taakstraf van 100 uren en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van een jaar.'25 april 2019
Taakstraffen en geldboetes voor bierfraude

'Een 54-jarige man en een 46-jarige vrouw uit Nijkerk zijn veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 240 en 80 uur voor bedrog met merkbier en valsheid in geschrifte. Naast de taakstraf legt de rechtbank de man ook een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 3 maanden. De rechtbank veroordeelt daarnaast de twee ondernemingen van het echtpaar elk tot een voorwaardelijke geldboete van 50.000 euro.

Bierfraude
Gedurende een periode van 10 maanden vulde de man op bedrijfsmatige manier bierfusten met van Heineken, Amstel of Grolsch met ander goedkoper bier. Deze werden vervolgens aan drankhandels verkocht als origineel Heineken, Amstel of Grolsch. Om dit te verbergen werden er valse stickers Heineken, Amstel of Grolsch op de bierfusten geplakt.

Zijn vrouw wist echter van niks, totdat zij een mail kreeg van een bedrijf dat zelfklevende etiketten en labels maakt. Op verzoek van haar man wilde het bedrijf een afspraak maken voor het plaatsen van een printer en software voor het printen van Heineken- en Amsteletiketten. Ze heeft haar man toen stevig aangesproken en gezegd dat hij hier direct mee moest stoppen.

Volksgezondheid
Het verkopen van het bier onder een valse naam heeft grote gevolgen. Zo hebben de originele biermerken schade opgelopen. De merkhouders hebben hard moeten werken om hun merken tot bekende producten te maken, die tevens garant staan voor een constante hoge kwaliteit. Door het ‘valse bier’ wordt het vertrouwen beschaamd. Daarnaast brengt het ‘valse bier’ ook mogelijk risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Dat dit uiteindelijk niet gebeurd is, is niet aan verdachten te danken. Tot slot hebben verdachten met de verkoop van het ‘valse bier’ omzet/winst gemaakt, dat anderen door op eerlijke wijze handel te drijven misliepen.

Straffen
Dit alles neemt de rechtbank de verdachten zeer kwalijk. Toch zijn de straffen lager dan die de officier van justitie eiste, doordat verdachten al civielrechtelijk zijn veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Heineken. Daarbij heeft de man volledige openheid van zaken gegeven, nadat hij tegen de lamp gelopen is. In het geval van de vrouw valt de straf ook lager uit, omdat zij niet de initiatiefneemster is geweest. Wel heeft zij er onvoldoende aan gedaan om de fraude te stoppen, nadat zij ervan op de hoogte was. Als bestuurder/directeur van één van de ondernemingen, had zij concretere maatregelen moeten treffen. Dat de twee ondernemingen zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete, komt door de reeds opgelegde schadevergoeding aan Heineken.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl